2
Partner w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Starożytna maksyma „czas to pieniądz” najlepiej odzwierciedla metody, jakimi posługujemy się świadcząc usługi dla naszych Klientów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Kluczową dla nas kwestią jest zapewnienie terminowości i ciągłości dostaw na dynamicznie zmieniającym się rynku odbiorców, uwzględniających sezonowe zmiany popytu jak i zmiany wynikające z cykli koniunkturalnych w gospodarce. Przejęcie przez Erontrans zadań związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw:

 

  • stwarza możliwość skoncentrowania się na głównych obszarach działalności,
  • przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów,
  • pozwala elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku,
  • umożliwia lepsze wykorzystanie aktywów przedsiębiorstwa.

 

Korzystający z usług Klienci zyskują także na uproszczeniu komunikacj, bowiem cały proces zarządzania łańcuchem dostaw skoncentrowany jest w rękach jednego, sprawdzonego partnera, jakim jest bez wątpienia Erontrans.

Jako partner dla naszych Klientów projektujemy indywidualne łańcuchy dostaw, którymi zarządzamy w całości lub w ich części, oferując przy tym w pełni zintegrowany pakiet usług logistycznych złożony m.in. z:

 

  • kompleksowych usług magazynowych,
  • transportu drogowego, morskiego i lotniczego,
  • serwisu celnego i fiskalnego,
  • doradztwa.