32
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dokładając starań, aby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie, nie zapominamy o partnerskich relacjach z pracownikami firmy i o poszanowaniu środowiska naturalnego. Zarządzanie środowiskiem, w którym funkcjonuje nasza firma, to ważny element działań kierownictwa Erontrans. Naszym celem jest stworzenie takich warunków, w których każdy pracownik będzie planować i realizować powierzone zadania, mając na względzie w równym stopniu bezpieczeństwo powierzonego ładunku jak i oddziaływanie na środowisko naturalne.

 

Wdrożony w Erontrans system zarządzania środowiskowego jest narzędziem, które nakładając odpowiedzialność, a także określając procedury i metody postępowania gwarantuje, że cała nasza organizacja będzie realizowała wyznaczone cele przywiązując szczególną uwagę do problematyki ochrony środowiska. 

 

Mamy jednocześnie świadomość, że wyzwaniom tym może sprostać jedynie doświadczenie naszych oddanych realizacji misji firmy Erontrans pracowników, którym stwarzamy optymalne warunki rozwoju.

 

 

CERTYFIKATY