29
Historia

ERONTRANS to firma z długoletnią tradycją na europejskim rynku transportowo - spedycyjnym. Założona została w 1989 roku, w okresie transformacji ekonomiczno-ustrojowych w Polsce. Założyciel firmy - p. Henryk Eron, jeden z pionierów prywatyzacji w sektorze transportu i spedycji, zbudował silną pozycję firmy Erontrans nie tylko w kraju, ale także w Europie.


1989 - powstanie firmy Erontrans

 

1989 - zakup pierwszego samochodu - Renault TR305

 

XII 1989 - pierwszy transport międzynarodowy (do Francji)

 

1991 - pierwszy transport do Wielkiej Brytanii

 

1995 - nawiązanie nowych kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz zakup dodatkowych naczep Erontrans do rozpoczęcia transportu w systemie ro-ro

 

1996 - najdłuższy w historii firmy transport z Holandii (Rotterdamu) do Uzbekistanu (Taszkientu)

 

1998 - rozwój transportu do krajów skandynawskich oraz utworzenie transportu krajowego i działu spedycji

 

1999 - zakup specjalnych naczep do przewozu nietypowych ładunków

 

2000 - przeniesienie części firmy do nowej siedziby w Pruszczu Gdańskim

 

2001 - utworzenie agencji celnej Erontrans oraz rozszerzenie portfolio o transport morski i przeprawy promowe

 

2002 - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych we współpracy z Erontrans, zorganizował na cześć Jana Pawła II wylot 2000 gołębi z Placu Św. Piotra w Watykanie

 

2002 - próba wejścia na rynek logistyczny została zakończona sukcesem; powstanie magazynów z temp. kontrolowaną oraz działu drobnicy

 

2003 - przeniesienie całej siedziby firmy do nowego centrum logistycznego w Pruszczu Gdańskim

 

2004 - powstanie Polskiego Systemu Dystrybucji  - PSD

 

X 2006 - "najcięższy" w historii firmy transport ponadgabarytowy dwóch elementów: [(13,4x5,7x5,75m; 94,5t), (16,4x5,4x5,55m; 104t)]

 

2007 - otwarcie oddziałów w Grabicy i Piotrkowie Trybunalskim wraz z powierzchnią magazynową (7000 m2)

 

2007 - rozbudowa oraz powstanie nowego magazynu chłodniczego dla produktów mrożonych w centrum logistycznym w Pruszczu Gdańskim

 

2008 - otwarcie oddziału w Warszawie

 

2009 - otwarcie oddziałów w Rzepinie i Świeciu