10
Obsługa celna i fiskalna

Nasze agencje celne w Gdyni oraz Gdańsku oraz powiązane agencje partnerskie proponują… Państwu pełen pakiet usług, łącznie z pomocą w sytuacjach awaryjnych, kiedy niezbędne jest złożenie towaru w magazynie celnym oraz zabezpieczenie należności celno-podatkowych. W ramach serwisu celnego świadczymy Państwu następujące usługi: 

 

  • wystawianie dokumentów oraz dokonywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach,
  • uiszczanie należności / opłat celnych oraz udzielanie zabezpieczeń długu celnego,
  • reprezentowanie Klienta w zakresie wszelkich wniosków przed UC,
  • pośrednictwo w wystawianiu dokumentów WPT i zgłaszaniu towarów do odpraw celnych ostatecznych w krajach Unii Europejskiej.